LCDS

Beregning af måleusikkerhedKalibrering og metrologiSimpel usikkerhedsberegner:

1 - Udfyld dataarket her

ex: V
Udfyld mindst 1 (én) linje fra regnearket
Alle tal skal være i samme enhed. Uden enheden efter hvert tal.Reference *

(
ex: 100)


Værdi 1 

(
ex: 101)


Værdi 2 

(
ex: 100)


Værdi 3 

(
ex: 102)

* Referencetype:

Standardinstrument Målt instrument Nominel værdi2 - Type B-type usikkerhedskilder her
Alle tal skal være i samme enhed. Udfyld værdierne i regnearket uden at gentage enhed. Standardreference 
.


Usikkerhed (U95)
(ex: 0.1)  


  Veff *
(ex: 20)  

* Brug 0 (nul) for uendelige frihedsgrader (Veff). Veff = 0 svarer til at informere k=2.

Det anses, i denne beregning, at fordelingerne er normale (gaussiske). Dækningssandsynligheden er 95,45 %.


3 - Maksimalt antal decimaler:


Advanced Calculator. Online:


Uncertainty Calibration Certificate
Simple calculators. Languages List:

Uncertainty Calculator

Cálculo de la incertidumbre

Calculateur d'incertitude


Calculator de incertitudine


Kalkulator niepewności


Onzekerheidscalculator


Unsicherheitsrechner


Usikkerhedsberegner


حاسبة الارتياب في القياس